TAŞOVA KAYMAKAMI KUDRET KURNAZ, KAYMAKAMIMIZ SAYIN ALİ FUAT TÜRKEL’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ
 
 
Taşova Kaymakamı Kudret Kurnaz, Kaymakamımız sayın Ali Fuat Türkel’e nezaket ziyaretinde bulundu.
 
          Kaymakamımız sayın Ali Fuat Türkel, yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.