İLAN
BAFRA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
 
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
İL
İLÇE
MAHALLE
ADA/ PARSEL
YÜZÖLÇÜM ( m2)
HAZİNE HİSSESİ (m2)
VASFI
İMAR DURUMU
TAHMİNİ BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
İHALE TARİHİ
İHALE SAATİ
İŞLEM TÜRÜ
SAMSUN
BAFRA
BAKIRPINAR ( İSHAKLI)
208/29
311,65
311,65
ARSA
Konut Alanı 3 Kat Bitişik Nizam
156.000,00
15.600,00
12.06.2019
08:30
SATIŞ
SAMSUN
BAFRA
BAKIRPINAR ( İSHAKLI )
208/30
401,58
401,58
ARSA
Konut Alanı 3 Kat Bitişik Nizam
201.000,00
20.100,00
12.06.2019
08:50
SATIŞ
SAMSUN
BAFRA
BAKIRPINAR ( İSHAKLI )
1845/2
1.046,24
1.046,24
ARSA
Konut Alanı 3 Kat Ayrık Nizam
367.000,00
36.700,00
12.06.2019
09:10
SATIŞ
SAMSUN
BAFRA
BAKIRPINAR { İSHAKLI )
1845/3
918,97
918,97
ARSA
Konut Alanı 3 Kat Ayrık Nizam
322.000,00
32.200,00
12.06.2019
09:30
SATIŞ
SAMSUN
BAFRA
BAKIRPINAR ( İSHAKLI)
1852/3
669,52
669,52
ARSA
Konut Alanı 3 Kat Ayrık Nizam
236.000,00
23.600,00
12.06.2019
09:50
SATIŞ
SAMSUN
BAFRA
BAKIRPINAR ( İSHAKLI )
1852/5
603,34
603,34
ARSA
Konut Alanı 3 Kat Ayrık Nizam
218.000,00
21.800,00
12.06.2019
10:10
SATIŞ
SAMSUN
BAFRA
BAKIRPINAR ( İSHAKLI )
1856/2
659,2
659,2
ARSA
Konut Alanı 3 Kat Ayrık Nizam
231.000,00
23.100,00
12.06.2019
10:30
SATIŞ
SAMSUN
BAFRA
BAKIRPINAR ( İSHAKLI )
1856/3
643,37
643,37
ARSA
Konut Alanı 3 Kat Ayrık Nizam
226.000,00
22.600,00
12.06.2019
10:50
SATIŞ
SAMSUN
BAFRA
BAKIRPINAR ( İSHAKLI )
1856/4
992,97
992,97
ARSA
Konut Alanı 3 Kat Ayrık Nizam
348.000,00
34.800,00
12.06.2019
11:10
SATIŞ
SAMSUN
BAFRA
BAKIRPINAR ( İSHAKLI )
1856/8
1.235,19
1235,19
AKSA
Konut Alanı 3 Kat Ayrık Nizam
460.000,00
46.000,00
12.06.2019
11:30
SATIŞ
SAMSUN
BAFRA
BAHÇELER
1392/9
316,67
316,67
ARSA
Konut Alanı 4 Kat ikiz Nizam
57.000,00
5.700,00
12.06.2019
14:30
SATIŞ
SAMSUN
BAFRA
BAHÇELER
1392/10
253,17
253,17
ARSA
Konut Alanı 4 Kat İkiz Nizam
45.600,00
4.560,00
12.06.2019
14:50
SATIŞ
SAMSUN
BAFRA
BAHÇELER
1392/11
253,38
253,38
ARSA
Konut Alanı 4 Kat İkiz Nizam
45.650,00
4.565,00
12.06.2019
15:10
SATIŞ
SAMSUN
BAFRA
BAHÇELER
1392/12
253,59
253,59
ARSA
Konut Alanı 4 Kat ikiz Nizam
45.700,00
4.570,00
12.06.2019
15:30
SATIŞ
 
Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınmazların satışına ilişkin ihale, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Bafra Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
  1. Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içinde Bafra Hükümet Konağı 1. katındaki Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya alınabilir.
  2. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale gün ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
  3. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca satılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı KDV ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görüle bilir veya alına bilir.