BAFRA KAYMAKAMLIĞI
BASIN AÇIKLAMASI
 
İlçemiz Doğankaya Mahallesi sınırları içinde yer alan Hazine adına tescilli 205 ada 86 parsel numaralı 288.451,68 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde “United Genetics Türkiye” isimli yabancı ortaklı firmaya Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yatırım teşvik kapsamında 49 yıl süreyle bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı kurulmuş ve United Genetics Türkiye Karadeniz Bölge Müdürü İrem SOYDAŞ’a tapuda düzenlenen resmi senet takdim edilmiştir.
İlçemiz Kaymakamı Ali Fuat TÜRKEL; söz konusu yatırımın ilçemize faydalı olacağını, örnek teşkil ederek diğer yatırımcılara ve ilçemiz tarımına katkıda bulunacağını, aynı bölgede kurulması için çalışmaları devam eden Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Sera OSB) projesi içinde örnek teşkil edeceğini, destek sağlayacağını dile getirmiş hayırlı olsun dileklerinde bulunmuştur.
Firma yetkilisi İrem SOYDAŞ ise: Bafra’daki projemiz 288 dönüm arazi üzerinde kurulacak işletmenin tüm projeleri hazırlanmış ve Haziran ayı içerisinde inşaata başlanacaktır. İşletme 2019 yılı başında fide üretimi, ve Ar-Ge çalışmalarında kullanılmak üzere faaliyete geçecektir.
Bu İşletmenin faaliyete geçmesi bölgenin kalkınmasına çok kısa sürede direkt olarak olumlu etki edecektir. İhtiyacı olan kaliteli fideye daha uygun maliyetle direkt olarak ulaşabilecek, çevre köylerden onlarca kişi işçi olarak çalışacak, dışarıdan bölgeye ciddi bir para akışı sağlanacaktır.
 
          Gelecek dönemler için şirket bu arazi üzerinde yeni yatırımlar planlayarak ithalatı azaltacak, ihracatı artıracak şekilde yurtiçi ve yurtdışında satmak için tohum üretimine başlayacaktır.