BAFRA KAYMAKAMLIĞI BASIN AÇIKLAMASI
 
 
25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 6292 sayılı Kanuna 'Geçici Madde T eklenerek; 2/B taşınmazlarına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri, Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin ise ödeme süreleri 30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
 
Buna göre, 6292 sayılı Kanun kapsamında;
1) 2/B taşınmazlarına ilişkin;
a) Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi,
b)    Kendilerine  yapılan  tebligatta  belirtilen  süre  içinde  taşınmaz  bedelini
ödemeyenlerin ödeme süresi,
c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde
ödemeyenlerin ödeme süresi,
2) Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin;
a)    Kendilerine   yapılan  tebligatta  belirtilen  süre   içinde  taşınmaz  bedelini
ödemeyenlerin ödeme süresi.
b) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde
ödemeyenlerin ödeme süresi.
30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmış olup, 30 Kasım 2018 tarihinden önce süreleri sona eren tüm hak sahipleri bu imkandan yararlanarak 30 Kasım 2018 tarihine kadar başvuru ve ödeme yapabilecektir. Örneğin, kendisine yapılan tebligatta belirtilen 3 aylık ödeme süresi 15 Kasım 2018 tarihinde sona eren kişi 7144 sayılı Kanundan yararlanarak 30 Kasım 2018 tarihine kadar ödeme yapabilecektir.
Ancak, bilindiği üzere, 6292 sayılı Kanun kapsamındaki Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin başvuru süresi; 6745 sayılı Kanunla (Geçici Madde 4) ve 2017/10842 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 7 Eylül 2018 tarihine kadar uzatılmış olup devam eden bu süreye ilişkin 7144 sayılı Kanunda düzenleme yapılmadığından Hazineye ait tarım arazilerinin satışından yararlanabilecek hak sahiplerinin satın alma başvurularının 7 Eylül 2018 tarihine kadar yapılması sağlanacaktır.